Go to content
Lauhantupa Metsähallitus` rental hut
From €66.00 / d
Please select a date to get detailed pricing information.

Merchant

Lauhatuotanto Oyinfo@lauha.fi040 825 8751Company id:1560741-1Merchant terms

Lauha's rental hut is located inside the Lauhanvuori national park in a pine forest. The rental of the hut is only possible through the online store.

There are two accommodation buildings in the area. A hut for 2 people ( approx. 15 m2) with stove heating and rudimentary tableware. The second hut has four beds ( approx. 18m2) and it has no heating, so it is only suitable for use during warm weather. Both huts as well as the separate wood-heated sauna building are included in the rent.

Accessibility of the hut

 • From the main road 44 (Sastamala-Kauhajoki), turn west from the village of Muurahainen to Lauhavuorentie (road 17019). From there, drive the road approximately 3.6 km, then turn north to a small road called "Selkätie" which you drive for about 1 km, then turn left onto Metsänvartijantie. There is a barrier on the road which tenants will get a key for. After the barrier, drive another 700 meters to the hut. The barrier must always be locked.  

Public transport

 • Bus routes and timetables are challenging for those wanting to visit the hut. The nearest bus stop is Muurahainen (in Kauhajoki). 

Price

 • 55 € / day (2 pm to 12 pm), Midsummer thu-sun 200 € (incl. 10% VAT) The rental is only possible through the online store (https://kauppatori.lauha.fi). The reservation is made by paying the full amount in the online store. The reservation is binding.

Keys

 • When collecting the key, the customer must provide proof of the payment. The key is returned to the same location where it was collected. Keys will not be mailed.
 • The keys can be picked up from two different places:
  • Hotel restaurant Honkahovi during it's opening hours. From the address Pohjanmaantie 99, 38950 HONKAJOKI.
  • Lauhansarvi Nature Tourist Center during it's opening hours. From the address Lauhanvuorentie 490, 64900 ISOJOKI.
  • In case you cannot collect the keys during the opening hours, you can call 2 business days before arrival and arrange another time for collection.
 • Delivery of keys to the hut or the barrier or door due to a lost or inside forgotten key is chargeable. The price during office hours is 80 € / time and at night and on public holidays it's 150 €. This is handled by a private maintenance service. Telephone number. 040 825 8751

Notes

 • There is a barrier on the road leading to the hut that must always be locked.
 • Pets are allowed in the hut.
 • Not suitable for physically disabled people.
 • There is no electricity in the hut.
 • The outhouse in the courtyard, as well as double open hut and the firewood next to the parking lot are for everyone's use.
 • You must not erect any tents or any other accommodation on the yard.
 • Please note that according to the water samples completed on 10.6.2021, the well water must be boiled before use for human consumption.

Responsible for maintenance

 • Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut. Further information at Metsähallitus' customer service: sisasuomi (at) metsa.fi, telephone number. +358 206 39 5270

Other things to note:

 • Do not wash your hands or dishes in the hut's drinking water buckets or at the water points. Also, do not fill your drinking bottle directly on top of the drinking water bucket.
 • The hut's have fire alarms, but we recommend taking a 9V battery with you and / or your own travel fire alarm.
 • The hut's will not be cleaned between visits, so it's very important to leave all places in excellent condition when leaving. Cleaning is completely self-guided.

Instructions for the huts' users

Map info

 

Varausehdot

 
1. Soveltuminen
Näitä varausehtoja sovelletaan asiakkaan (vuokralaisena) ja Metsähallituksen (vuokranantajana) väliseen sopimussuhteeseen Lauhan vuokratupaan.
Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä ja niitä sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen.
 
2. Hyväksyminen
Tekemällä varauksen asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.
 
3. Varaaminen 
Varauksen voi tehdä Lauhan kauppatori verkkokaupassa.. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Asiakkaan tekemä varaus on sitova.
 
4. Maksu ja maksuehdot
Koko varaus maksetaan kerralla varausta tehdessä.Maksamisen jälkeen saat tiedon sähköpostiin avaimesta sekä muuta tarpeellista tietoa. 
Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
 
5. Muutokset
Muutos varaukseen on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla myyjälle aukioloaikana. Mikäli alkuperäistä varausta muutetaan jälkikäteen millään tavalla, Myyjällä on oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluna 20 €/muutoskerta (sis. alv.).
6. Peruutukset
Peruutus on tehtävä joko kirjallisesti (kirje, sähköposti) tai soittamalla asiakaspalvelupisteeseen sen aukioloaikana. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut . Sähköpostilla tapahtunut peruminen katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on käytettävissä asiakaspalvelupisteen aukioloaikana vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Jos sähköinen viesti on saapunut aukioloajan jälkeen, katsotaan peruutus saapuneeksi seuraavana aukiolopäivänä.
 
Mikäli varaus peruutetaan ennen varausajan alkamista asiakkaan tai hänen läheisensä äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (20 €, sis. alv.). Sairauden ja tapaturman kohdalla myyjälle on lähetettävä lääkärintodistus. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu varausaikana, varausmaksua ei makseta takaisin. 
Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 60 vrk ennen varauksen alkua, on peruutus maksuton ja asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa varausmaksu kokonaisuudessaan vähennettynä toimistokuluilla (20 €, sis. alv). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa alle 60 vrk, mutta yli 14 vrk ennen varauksen alkua, pidätetään peruutuskuluina 30 % varauksen arvosta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, kun varauksen alkuun on 14 vrk tai alle, mutta vähintään 48 tuntia, pidätetään 50 % varauksen hinnasta, mutta vähintään 20 € (sis. alv.). Mikäli asiakas peruuttaa varauksen, kun varauksen alkuun on alle 48 tuntia, peritään koko varauksen hinta.
 
7. Metsähallituksen / myyjän oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Metsähallitus / myyjä perua varauksen. Tällöin asiakas saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata.
Metsähallitus pidättää oikeuden peruuttaa asiakkaan varaus, jos kyseinen asiakas ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen asiakas on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.
 
8. Avaimet
Asiakas noutaa avaimen maksukuittia vastaan avainten hakupaikasta. Asiakas palauttaa varaamansa tuvan avaimen välittömästi varauksen päätyttyä, saamiensa ohjeiden mukaisesti. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään sadan (100) euron (sis. alv) maksu. Maksun jälkeen asiakkaan sähköpostiin tulee tiedot avaimesta.
 
9. Oleskelu kohteessa
Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus varaamansa tuvan ja saunan varustukseen sekä varauksensa mukaisiin petipaikkoihin tai käyttöoikeus varaamansa muuhun tilaan. Asiakkaalla tulee olla mukanaan maksukuitti ja tupavarausvahvistus, joilla hän voi osoittaa varauksensa ja sen maksamisen. Asiakkaan tulee varautua näyttämään varausvahvistus ja maksukuitti Metsähallituksen henkilökunnalle, myyjälle tai valvontaviranomaisille. 
 Asiakas vastaa omalta tuvan ja sen pihapiirin siisteydestä. Tupakointi ja häiritsevä alkoholinkäyttö vuokrakohteissa on kielletty.
 
11. Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut tuvalle tai tilalle, sen irtaimistolle tai tuvan pihapiirille sekä vahingon, joka Metsähallitukselle aiheutuu muun retkeilijän kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.
 
12. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Mahdolliset valitukset on aina tehtävä viivytyksettä suoraan Metsähallitukselle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä kirjallisesti osoitteeseen: Metsähallitus, Asiakaspalaute, PL 94, 01301 Vantaa. Metsähallitus varaa palautteiden käsittelyyn kuukauden käsittelyajan. 
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos asiakas ja Metsähallitus eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. 
Viime kädessä sopimukseen kohdistuvat erimielisyydet ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.
 
13. Muuta huomioitavaa
Lauhan Tuvan henkilömäärä on kaksi henkilöä. Kesällä on käytössä lisäksi neljän henkilön huone jossa ei ole lämmitystä. . Metsähallitus tai myyjä ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, myyristä ja hiiristä tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.