Ehdot


Lauhatuotanto Oy toimitusehdot
Näissä toimitusehdoissa kerrotaan Lauhatuotanto Oy:n toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, palautuskäytännöistä ja maksutavoista.

Lauhatuotanto Oy
Lauhansarvi, Kangsjärvi, Honkahovi

y-1560741-1
Lauhanvuorentie 490
64900 ISOJOKI
p. 040 825 8751( ei txt viesti)
info@lauha.fi
www.lauha.fi
________________________________________
1. Sisältö
1. Sisältö
2. Yleistä
3. Palveluiden maksu- ja peruutusehdot
4. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot
5. Majoituspalveluja koskevat ehdot
6. Toimitusaika
7. Toimitustavat
8. Maksutavat
9. Palautukset
10. Myyntialue


2. Yleistä
Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24 %) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita.
Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkinahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.
Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.


3. Lauhatuotanto Oy palveluiden maksu- ja peruutusehdot
3.1. Kurssit, retket tai tapahtumat sekä yli 24 tunnin välinevuokraukset
Näitä ehtoja sovelletaan Lauhatuotanto Oy kursseihin, retkiin ja tapahtumiin sekä yli 24 tunnin välinevuokrauksiin.
Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Lauhatuotanto OY:e  ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa tapahtumaan tai vuokravälineen.
Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 25 euroa/henkilö.
b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina tapahtuman hinnan kokonaisuudessaan.
Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.
3.2. Vuokravälineet
Tämä koskee kaikkia Lauhatuotanto Oy vuokravälineitä ja alle 24 tunnin vuokrauksia.
Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä Lauhatuotanto Oy lle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa vuokravälineen.
Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 10 euroa/henkilö.
b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessaan.
c) Mikäli Lauhatuotanto Oy:n henkilökunnan päätökselle välinevuokrausta ei voida toteuttaa turvallisesti voidaan varaus siirtää toiseen ajankohtaan tai peruuttaa veloituksetta myös alle 24 tuntia ennen varauksen alkua.
Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.


4. Saunatilojen vuokrausta koskevat ehdot
Varaaminen
•    Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
•    Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
•    Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
•    Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
•    Saunatilojen varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Nuorisoryhmille, joissa on alaikäinen tai alaikäisiä emme vuokra saunatiloja.
Asiakkaan tehdessä varauksen, joka päättyy toimipisteen aukioloaikojen ulkopuolella, vastaa asiakas mahdollisesti saunatilojen lukitsemisesta ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti.
Tilat jotka ovat Lauhatuotanto Oy:n/Lauhansarven anniskelualuetta on mainittu  kohdekuvauksissa ja niihin ei ole sallittua tuoda omia alkoholijuomia. Lähtiessä saunatiloista toimipisteen sulkemisajan jälkeen, lukitsee asiakas tilat ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli asiakas ei poistu saunatiloista sovitun mukaisesti, on Lauhatuotanto Oy:ä oikeus laskuttaa asiakkaalta saunan varausmaksu kaksinkertaisena.
Peruutusehdot
•    Mikäli varattu saunavuoro perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään uuden ajan varaukselle. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, peritään 50 % varaushinnasta.
•    Mikäli varauksen alkamiseen on alle 14 vuorokautta aikaa, peritään peruutuskuluina varauksen hinta kokonaisuudessaan.
•    Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.
Lauhatuotanto Oy oikeus peruuttaa varaus
•    Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Lauhatuotanto Oy irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä varaukseen tehneelle asiakkaalle.
•    Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
•    Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Avaimet
•    Lauhatuotanto Oy huolehtii tilojen avaamisesta asiakkaalle.
•    Toimipisteen aukioloaikojen jälkeen päättyvissä ja erikseen sovituissa saunavuoroissa asiakas vastaa avaimen palauttamisesta vuokraajalle ja tiloista poistumisesta sovitun mukaisesti.
•    Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Lauhatuotanto Oy on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.
•    Lauhatuotanto Oy:ä on oikeus periä korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi vastaanoton ollessa suljettuna. Arkisin klo 8-21 hinta 60 e, Muina aikoina 100 e.
Kohteen käyttö
•    Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
•    Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
•    Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
•    Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä.
•    Mikäli asiakas on jättänyt oman toimintansa aiheuttaman epätavallisen epäsiisteyden siivoamatta, laskuttaa Lauhatuotanto Oy kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti. (esim. oksennus, ulosteet yms)
Vahinkojen korvaukset
•    Asiakas on velvollinen korvaamaan Lauhatuotanto Oy:e vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
•    Lauhatuotanto Oy ei korvaa sähkönsaantihäiriöistä, luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
 
5. Lauhansarven majoituspalveluja koskeva ehdot
Seuraavia ehtoja sovelletaan majoituspalveluihin Lauhansarven luontomatkailukeskukseen jonne ei tehdä alustavia varauksia. Varaus on sitova varaushetkestä alkaen, riippumatta siitä tehtiinkö varaus puhelimitse vai kirjallisena. Varaajan pitää olla vähintään 20-vuotias ja pyydettäessä todistamaan henkilöllisyytensä. Nuorisoryhmiä, joissa on alaikäinen tai alaikäisiä mukana tule olla paikalla koko ajan 30 v täyttänyt valvoja tai seuran, luokan tms. olleessa kyseessä ryhmän valmentaja, opettaja tms.
Varaaminen
•    Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
•    Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kerrottu puhelimessa.
•    Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
•    Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
•    Lauhatuotanto Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään tilanteen korjaamiseksi.
•    Lauhatuotanto Oy ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
•    Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.
Peruutukset ja muutokset
•    Peruutuspäivä on se päivä, jona Lauhatuotanto Oy on saanut tiedon peruutuksesta.
•    Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
•    Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
o    kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 60 € / huvila.
o    kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, peritään 100 % kohteen vuokrahinnasta.
o    Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
o    Peruutusehdot eivät koske ryhmävarauksia, joissa on varattuna 2 tai useampi lomahuvila tai jos kokonaisvaruksesta on annettu erillinen kirjallinen tarjous ehtoineen.
•    Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
o    Siirto voidaan tehdä vain kerran.
o    Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 7 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
o    Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)
o    Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
•    Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin, vähennettynä kuluilla 60,00 €/huvila sekä toimistomaksulla 25  e / lasku, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö vakavasti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (esim.lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu 48 h ennen varauksen alkua tai oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman peruutuksena ja uutena varauksena.
Lauhatuotanto Oy:n  oikeus peruuttaa varaus
•    Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Lauhatuotanto Oy irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
•    Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
•    Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Avaimet
•    Avaimet saa Lauhansarven vastaanotosta ja sen ollessa suljettuna erikseen sopimalla.
•    Asiakas palauttaa kohteen avaimet takaisin vastaanottoon tai sen ollessa suljettuna jättää avaimet mökkiin sisälle, ruokapöydälle ja lukitsee ovet.
•    Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta Lauhatuotanto Oy:ä on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.
•    Lauhatuotanto Oy:ä on oikeus periä korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi vastaanoton ollessa suljettuna. Arkisin klo 8-21 hinta 60 e, Muina aikoina 100 e.
Kohteen käyttö
•    Kukin kohde on määritelty kohdekuvauksessa
•    Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
•    Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly perusvuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä vuoteissa aina lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä erikseen tai tuoda mukanaan.
•    Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä vastaanottoon.
•    Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden viemisestä kierrätyskatokseen vuokra-aikana ja sen päätyttyä mikäli ei ole varannut loppusiivousta.
•    Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä, mikäli ei ole varannut loppusiivousta.
•    Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Lauhatuotanto Oy kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti, vähintään kohteen kuvauksessa mainitun summan.
•    Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
•    Huvilaa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu kohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on erikseen sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. oma tuotavan kylpypaljun) käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. yöaikaan pitää toimia niin ettei meteli kuulu muihin huviloihin.
•    Lemmikkieläimet
o    Lemmikkieläinten salliminen huviloihin on merkitty aina erikseen.
o    Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
o    Lemmikkieläimet on aina pidettävä kytkettyinä piha-alueella.
o    Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.
o    Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota majoituskohteen siisteyteen. Majoituskohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen ja tarvittaessa siivotaan Lauhatuotanto OY:n toimesta.
o    Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.
o    Tupakoimisesta kohteessa tai lemmikkieläimen pidosta kohteessa, jossa lemmikit eivät ole sallittuja, peritään alkaen 500 € siivouskulut.
Vahinkojen korvaukset
•    Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
•    Lauhatuotanto Oy ei korvaa sähkönsaantihäiriöistä, luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.
•    Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Valitukset
•    Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
•    Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
•    Lauhatuotanto Oy pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
•    Jos asiakas ja Lauhatuotanto Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

5.2 Honkahovin varaukset

Peruutukset ja muutokset kun maksu on tapahtunut ennakkoon verkkokaupan kautta tai erillisellä laskulla.
•    Peruutuspäivä on se päivä, jona Lauhatuotanto Oy on saanut tiedon peruutuksesta.
•    Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
•    Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
o    kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 20 € / huone.
o    kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, peritään 50 % kohteen vuokrahinnasta.
o    Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
o    Peruutusehdot eivät koske ryhmävarauksia, joissa on varattuna 2 tai useampi huone tai jos kokonaisvaruksesta on annettu erillinen kirjallinen tarjous ehtoineen.
•    Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
o    Siirto voidaan tehdä vain kerran.
o    Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 7 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.
o    Siirtopalkkio on 20 eur/ huone.
o    Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.
________________________________________
6. Toimitusaika
Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.
________________________________________
7. Toimitustavat
Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan. Tuotteiden hintoihin ei lisätä toimituskuluja.
________________________________________
8. Maksutavat
Verkkokaupan tilauksia voi maksaa seuraavilla luotettavilla ja turvallisilla maksuvälittäjillä. Lauhatuotanto Oy ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle.  Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
Kortti- ja verkkopankkimaksut, online-maksupalvelut
Lauhatuotanto Oy käyttää online-maksujen välittäjinä Bambora Payformia. Tällä voit maksaa yleisimmillä maksutavoilla korttimaksuista sähköisiin lompakoihin.


Käteinen
Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. Voit halutessasi maksaa myös yleisemmillä maksukorteilla..


Lasku
Pääsääntöisesti vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä sähköpostilla.
________________________________________
9. Palautukset
Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kolme löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot.
________________________________________
10. Myyntialue
Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella.

Päivitetty 13.4.2019/Lauhatuotanto Oy